بازار یابی

حوزه های بازاریابی و استراتژی آن

ابزار بازاریابی tes®

 دو منطقه بازار وجود دارد که متعلق به tes® است و یکی از این مناطق بازار عمده فروشی و خرده فروشی است. همه این سازمان ها متعلق به زیرساخت های شخصی خود است. آنها می توانند با هم و به صورت جداگانه کار کنند.

  1. مراکز نمایشگاه (بازارهای تبلیغ محصولات)
  2. مراکز آنلاین (سایت های فروشی آنلاین)
    1. مراکز خرده فروشی(سایت های خرده فروشی)
    2. مراکز عمده فروشی (سایتهای عمده فروشی)

استراتژی بازاریابی tes®

محصولی که وارد سیستم میشود در راستای ترجیه تولید کننده در کشور مورد نظر جهت فروش در مراکزفروش یا مراکز آنلاین و یا هر دوی آنها بصورت ابعاد فردی و اجتماعی  تبلیغات شده برای فروش ارائه می شود. tes® توان این را دارد که سفارشات مشتری را  بلافاصله به تولید کننده تحویل دهد در عین حال به مشتریان بالقوه نیزدسترسی و پیدا کند و  با روش بازاریابی های مختلف ایجاد طلب به عمل آورد.

Image

آدرس

Adalet Mh. Manas Bulv. Folkart Towers B Blok
No:39 K:34 D:3408 Bayraklı/İzmir