چیست؟ tes®

محصولتان را بازازیابی کرده به بفروش میرساند

tes®؟چه کاری انجام می دهد

محصولتان را در خارج از کشور به بفروش میرساند و برای شما در خارج از کشور کالا تأمین می کند tes®.

به ساده بخاوهیم بگوییم، tes® نمونه های شما را گرفته و آنها را به رؤسای فروش در کشورهای مورد نظر شما در خارج از کشور تحویل می دهد و برای شما مشتری می یابد. این امکان را برای شما فراهم می کند که با انجام 4 مورد از هر 5 صادراتی که انجام می شود ، از همه پشتیبانی ها و مشوق های صادراتی بهره مند شوید.

فلسفه ما

ارزش های اصلی ما

برا ی شما عزیزان تولید کننده گرانقدر میخاوهیم توضیح بدهیم که کاری که ما می کنیم یک تجمل نیست بلکه یک نیاز است،

ارائه محصولات خود به مشتریان در یک ساختار گسترده و یکپارچه در شرایط اقتصادی و گسترش آگاهی از برند،

برای حمایت از توسعه اطلاعات و برنامه های جدید مربوط به محصول موجود در بازار.

Öz değerlerimiz ve felsefemiz tes®
Öz değerlerimiz tes®
Sürdürülebilir İhracat
gelecek inancımız taktik tes®

هدیف

باور آینده ما

در چارچوب استراتژی توسعه صادرات محور ، ما سه قاعده اساسی را رعایت خواهیم کرد تا اطمینان حاصل شود که تجارت شما جزء شرکت هایی است که در میان بازار بین المللی بلند مدت و پایدارباشد و برای افزایش صادرات کشور بهترین ترجیح بعمل آید.

  1. کجا بازی را انجام خواهیم داد؟
  2. چه کسی را هدف قرار خواهیم داد؟
  3. چگونه نفوذ خاوهیم کرد؟
صادرات پایدار

ما به صورت استراتژیک عمل خواهیم کرد و یک روند تکراری را اجرا خواهیم کرد ، نه پی در پی.

در صادرات

روابط قوی، اقتصاد قوی، صادرات قوی، منابع انسانی قوی و زیرساخت های قوی.

چرا tes®?

آن چه که ما را مهم میسازد چیست؟

آنچه که ما را مهم میسازد ومتمایز از دیگران میکند استفاده ازفناوری ها و شبکه بین المللی در بازاریابی و فروش با ترکیب سنتی و ابتکاری ، تاکتیک ها و روش ها می باشد. این برجسته ترین ویژگی ما است و ما راموفق میسازد.

ما آینده رد نشدنی را به شما ارائه می دهیم.

Image

آدرس

Adalet Mh. Manas Bulv. Folkart Towers B Blok
No:39 K:34 D:3408 Bayraklı/İzmir