fbpx
Dış Ticaretin yeni adı

Blog

Bilgi her şeydir, paylaştıkça gelişir.

Çok Kültürlü Pazarlama (Multicultural Marketing)

Çok Kültürlü Pazarlama (Multicultural Marketing)

Çok Kültürlü Pazarlama (Multicultural Marketing)Farklı etnik kökenlere ve kültürlere sahip insanların üzerinde yürütülen pazarlama türüne etnik pazarlama veya çok kültürlü pazarlama denir. Bu kampanya yöntemi bazen başka bir ülkeye açılmak isteyen şirketlerin kendi ülkelerinde bulunan o ülke kültürüne sahip insanlar üzerinde bilgi toplama amaçlıda olabilir. Genellikle bu pazarlama şeklini kullanılma sebebi, azınlıklar ile etkileşime girmenize yardımcı olmakla kalmaz, bilakis etnik kökenleri ve kültürleri tanır ve etnik kökene veya kültüre çoğunluğun hükmetmediğini anlaşılmasını kolaylaştırır.

Küreselleşme ile birlikte yeni pazarların ortaya çıkması sonucunda, işletmeler bu pazarlara bir şekilde ulaşma çabası içerisine girmişlerdir.

Ancak her yeni pazarın, farklı özellik ve koşullarının mevcut olması, işletmelerin bu yeni ortamda tutunabilmek adına farklı stratejiler belirlemesini zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda net olarak dillendirilmese de, bölgeler arasındaki kültür ve nihayetinde dini farklılıkları, maddi olanaklar yanında o bölgenin şartlarını belirleyen en temel hususlar arasındadır. Bu makalenin kısaca kültür ve inanç faktörünün tüketicinin tüketimini nasıl oluşturduğu ve beraberinde de pazarlama stratejilerini bu alışkanlıkların nasıl etkilediğini değerlendirilmektedir.

Çok kültürlü devletlerden bir tanesi olan Türkiye, Avrupa Birliği’ne Uyum Yasalarından dolayı önemli bir dönüm noktasına gelmiştir. uyum paketlerinin 6.sı le ortaya çıkan uyum yasa tasarısının; “Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında kullandıkları, farklı dil ve lehçelerde, kamu ve özel radyo ve televizyon kurumlarınca yayın yapabilme” maddesi, sadece işletme yöneticileri ve pazarlamacılar için değil, halka arasında da farklı bir bakış açısı katmıştır. Bu durum Türkiye’de bir zamana kadar düşüncesinden bile uzak olunan “etnik grupların incelenmesi ardından etnik pazarlama konusunu ortaya çıkmıştır.

Günümüzde dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunan milyonlarca yabancı, birçok farklı kültürel özelliklere sahip, hemen her ülkede faaliyet gösteren uluslararası şirketler ile etkileşim içerisindedirler. Bu etkileşim uluslararası şirketlerin gerek kendi içinde gerekse çevresi ile olan irtibatların da pek çok sorunun yaşanmasına neden olmaktadır ve bu sorunların çoğunun din ve kültür farklılıklarından kaynaklandığı bilinmektedir. İşletmeler sonsuza dek var olmak amacıyla kurulurlar. Ancak, her işletme mal, hizmet ya da fikir üretmesi fark etmeksizin sonsuza dek faaliyet gösteremez. Bunun yanı sıra, dünya genelinde faaliyetleri asırları aşan işletmeler de mevcut olup, söz konusu işletmelere, zaman içerisinde faaliyet gösterdikleri yerel pazarlar yetmemektedir. Bu sebeple küresel pazarlara açılmak istemektedirler. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Emre TOPOĞLU - İsmail GÖKDENİZ 70 Ancak tüm bu bilgiler dışında, işletmelerin ve dolayısıyla ülkelerin, farklı pazarlara girmek için farklı pazarlama stratejileri belirlemeleri zorunluluk arz etmektedir. Pazarlama hususunda ise en temel nokta, tüketicinin tüm duyularına hitap edebilmektir. Buna göre şirketler, stratejilerini belirlerken bölge ve kitle farklıkları gözeterek stratejiler geliştirip ilerlemeleri gerekmektedir. Burada en önemli ayrım ve dikkat edilmesi gereken, kitlelerin inanç ve kültürel farklılıklarıdır.

Kültürel etkinin tüketici profili üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu anlayabilmek için kültür kavramının mevcut tüketici alışkanlıkları ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir.

Gerilla Pazarlama (Guerrilla Marketing)

Gerilla Pazarlama (Guerrilla Marketing)

Gerilla Pazarlama geleneksel olmayan bir teknikle olarak görülse de 1984'ten bugüne artık gelenekselleşmiş marka bilinirliğine katkıda bulunmayı amaçlayan maksimum sonuç veren düşük maliyetli alışılmamış pazarlama taktikleridir. Gerilla pazarlama teknikleri çoğu zaman, ucuz, yenilikçi ve hayal gücü kadar sınırsız yaratıcı stratejiler olarak diğer pazarlama metotlarından ayırt edilir. Genellikle gerilla pazarlama yöntemlerinin amacı; yayılımcı ve müşteriye atakta bulunmaktır.

Büyük firmalarında kullandığı ama orta ve küçük ölçekli firmaların bu alanda rekabet etmesi için faydalı olan bu pazarlama tekniği küçük ve parlak hareketlerle büyük etkiler yaratır.

Tıpkı büyük bir orduya karşı gerilla askerlerinin mücadelesi gibi. Bu taktiklerin çoğu pusu, sabotaj, baskınlar ve sürpriz unsurları içerir.

Gerilla pazarlamayı diğer pazarlama yöntemlerinden ayıran belirgin özellik hayal gücü ile standardın dışına çıkmaktır. Jay Conrad Levinson, Guerrilla Marketing International kuruluşunun başkanı aynı zamanda Gerilla Pazarlamanın isim babasıdır. Jay Conrad Levinson’un “Guerrilla Marketing” kitabını yazmış ve bunun haricinde 30 civarı kitabı daha vardır . Jay gerilla pazarlamayı “bütçesi küçük hayalleri büyük girişimciler için olan yaratıcı pazarlama tekniği” şeklinde tanımlamış ve en genel bilinen şu örneği vermiştir:

İki büyük mobilya mağazasının arasında kalmış küçük bir mobilya mağazası vardır. Büyük olan mağazalarının birinde “yüzde 60 indirim” diğer mağazada ise “yüzde 75 indirim” yazan dev birer afiş bulunmakta idi. Ortada olan küçük mağazanın onlarla indirim yarışına girmesi imkansızdı. O iki büyük mağazanın afişinden daha küçük bir afiş hazırlayıp astı. Yazan şey “Ana Giriş Kapısı” idi. Pazarlamada gerilla yöntemi buna denir.

Gerilla pazarlamanın ulaştığı insan sayısı başladığı dönemde az idi fakat dijital pazarlama ile birleşmesi ile herkese ulaşmayı başarmıştır. Akılda kalma oranı çok yüksektir. İnsanların karşısına beklemedikleri bir anda ve ilgi çekici bir şekilde çıktığı için hafızalarda yer edinir. Fark yaratarak ön plana çıkar. Üstelik bu faydaları sağlarken yüksek bütçelere ihtiyaç duymaz.

Gerilla Pazarlamanın Tarihi


Reklamcılık, Mısırlıların papirüsleri kullanılmasıyla başladığı tahmin edilmektedir. M.Ö. 4000 yılı da klasik reklam ve pazarlama teknikleri başladığını kabul edersek; yüzyıllar boyunca yavaşça gelişim göstermiştir ancak 1900 yıllarının başlarında özellikle de 1920'de sanayide Taylorizm (Bilimsel yönetim) başlaması ile büyük sıçramalar yaşamıştır.

Bu dönemde reklamlar eğlenceli olmaktan çok kullanma kılavuzu niteliğinde idi. Ürün hakkında bilgi ve eğitim vermekte idi.

1960 yıllarında, dünya savaşlarının etkilerinin geçmesi ve ekonominin tekrar bir dengeye gelmeye ve 3. sanayi devriminin temellerinin atılması ile dönemin iletişim araçları radyo ve baskılar reklam kampanyaları gerçekleştirilmiştir. Daha etkili iletişim araçları çıkmaya başladıkça özellikle 1980 yıllarının sonları ve 1990 yıllarının başlarında televizyonlarda reklamlar çıkmaya başladı.

Ajanslar müşteride ve tüketicide izlenim oluşturmak için mücadele etmişlerdir. Ancak bir değişime ihtiyaç duyulmuştur.

1984 yılında pazarlamacı Jay Conrad Levinson “Guerilla Marketing” terimini kendi kitabında kullanmıştır. Levinson, J. Walter Thompson’da Üst Düzey Başkan Yardımcılığı ve Leo Burnett Advertising’te Yaratıcı Yönetmenlik ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Levinson kitabında reklamcılığın klasik biçimiyle mücadele etmeyi ve bu yönde girişimler gerçekleştirmeyi önermektedir. Gerilla pazarlamanın amacı düşük bütçe ile reklam yapabilmek için alışılmamış taktikler kullanmaktır. Bu süre içerisinde, radyo, televizyon ve dergiler yükseliştedir ancak müşteriler bıkkın bir biçimdedir. Levinson, kampanyaların şaşırtıcı, eşsiz, şoke edici ve akıllıca olmasını tavsiye etmektedir. Kampanyaların sosyal sinyaller oluşturması gereklidir.

Küçük işletmeler imkansız hayaller kurup büyük reklamlar yapacak demek yerine yaratıcı hayaller kurup reklamlar oluşturma yönünde evrilip pazarlamaya bu yönden yaklaşmaya başladılar. Gerilla pazarlama yöntemi kullanıldığı ve sahada aktif olduğu için gelişerek büyümeye devam etti.

Tarık Bedel

Image

Adres

Adalet Mh. Manas Bulv. Folkart Towers B Blok
No:39 K:34 D:3408 Bayraklı/İzmir